Zalana wodą piwnica budynku mieszkalnego w Wołowcu.

1 2 3 4 15