Nowy zarząd OSP w Golczewie

 

 

5 marca 2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze OSP w Golczewie.

Po  wysłuchaniu sprawozdania złożonego  przez Prezesa dh. Stanisława Szymanka oraz raportu komisji rewizyjnej która pozytywnie oceniła pracę zarządu udzielono absolutorium zarządowi OSP w Golczewie. Zakończyło to trwającą 5 lat kadencje obecnego zarządu.

Następnie przystąpiono do wyborów.

Po głosowaniu wyłoniono skład nowego  zarządu i komisji rewizyjnej.

Nowy Zarząd: Prezes Stanisław Szymanek

Vice Prezes Marek Pakuła,

Naczelnik Damian Kiełbasa,

Zastępca Naczelnika Adam Kalinowski,

Skarbnik Grzegorz Marks,

Sekretarz Marek Franczak,

Członek Zarządu Michał Adamowicz.
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący Andrzej Radecki, Sekretarz Krystian Walento, Członek Dariusz Wiśniewski.

 

 

wybory 31wybory 32