Przekazanie pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki Renault.

1 2 3 9